Over Yender

Yender is een onafhankelijke adviseur op het gebied van contractonderhoud voor installaties.

In 2009 is Marko Groener gestart met Yender met als doel woningcorporaties, gemeenten, zorginstellingen en onderwijsinstellingen te ondersteunen op het gebied van het installatieonderhoud.

Al snel bleek dit een gouden greep te zijn want verschillende opdrachtgevers hebben reeds de ondersteuning bij Yender gezocht en gekregen. Nu jaren later is Yender gegroeit en heeft de doelgroep uitgebreidt naar ook het commerciële vastgoed.

 

Kennisoverdracht & transparantie

Yender heeft nu de missie om haar opdrachtgevers te voorzien van alle benodigde informatie zodat zij in de toekomst altijd zelf de werkzaamheden kunnen uitvoeren. Om dit te bereiken is de transparante werkmethodiek van Yender nodig om ook daadwerkelijk kennisoverdracht te realiseren.

 

Kwaliteitscertificaat

Naast de transparante werkmethode en de kennisoverdracht geldt bij Yender dat de door haar geleverde kwaliteit altijd conform de verwachting van de opdrachtgevers moet zijn. Dit is de reden dan Yender als eerste en enige adviseur garantie geeft op de door haar uitgevoerde werkzaamheden. Hiervoor heeft Yender een kwaliteitscertificaat opgesteld dat na oplevering van de werkzaamheden wordt overhandigd. Yender staat voor haar kwaliteit en durft dit ook schriftelijk vast te leggen.

 

De garantie die Yender Technisch Beheer biedt omvat de volgende bepalingen:

  1. Een evaluatiegesprek in maart van het eerste contractjaar;
  2. Een evaluatiegesprek in oktober van het eerste contractjaar;
  3. Bij meerjarige overeenkomsten een jaarlijks evaluatiegesprek op een nader door de opdrachtgever vast te stellen moment in het jaar waarbij budgettering voor het volgende jaar geagendeerd wordt;
  4. Ondersteuning bij verschillen van inzicht tussen de opdrachtgever en de onderhoudspartner met betrekking tot de inhoud van de door YenderTechnisch Beheer opgestelde overeenkomst. Deze ondersteuning houdt in dat een specialist van of uit naam van YenderTechnisch Beheer met betrokken partijen een gesprek aangaat en een advies opstelt ten aanzien van het realiseren van een oplossing die voor betrokken partijen aanvaardbaar is;
  5. Telefonische ondersteuning ten aanzien van technische vragen en beheervraagstukken over installaties en bouwkundige onderwerpen die onderdeel zijn van de overeenkomst.
  6. Telefonisch eerste advies ten aanzien van organisatie vraagstukken met betrekking tot het inrichten of verbeteren van de onderhoudsorganisatie.
  7. Het certificaat geeft geen recht op ondersteuning bij juridische conflicten over uitvoering van de overeenkomst. 

 

Social Media & Nieuwsbrief

     

Door het ontvangen van de nieuwsbrief van Yender Technisch Beheer bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws. U kunt ons ook vinden op LinkedIn, Twitter en Facebook.

yender-pijl.jpg meld mij aan op de nieuwsbrief

 

Over Yender

Yender is sinds 2009 dé specialist op het gebied van onderhoud en de daarbij behorende onderhoudscontracten.

yender-pijl.jpg lees meer

 

Contractmanagement

Door de unieke aanpak heeft Yender reeds bij veel organisaties bewezen dat het contractmanagement vereenvoudigd en verbeterd kan worden met de juiste onderhoudsovereenkomsten.

yender-pijl.jpg lees meer

 

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Een MJOP opstellen kan via verschillende methoden. Yender heeft ervoor gekozen rekening te houden met de onderhoudstaakstellingen en voorwaarden die in de overeenkomst staan omschreven te laten meewegen bij het bepalen van het vervangingsjaar.

yender-pijl.jpg lees meer

 

No Cure, No Pay

Yender Technisch Beheer is overtuigd van haar toegevoegde waarde en is daarom altijd bereidt te werken op basis van 'No Cure, No Pay!'

yender-pijl.jpg lees meer

 

Efficiencytechnisch beheer.jpg

Ook door lopende contracten aan een diepgaand onderzoek te onderwerpen is Yender Technisch Beheer in staat voor u aanzienlijke besparingen...

yender-pijl.jpg lees meer


contentlijn.jpg