Het onderstaande artikel staat op de website van de PO raad.

Yender heeft een uniek concept ontwikkeld waardoor scholen onderhoud en verduurzaming kunnen uitvoeren binnen de beschikbare budgetten. Vraag geheel vrijblijvened een kennismakingsgesprek aan met Marko Groener (m.groener@yender.nl of 06-22473467). Wacht niet te lang en onderneem nu actie!

Bouwend Nederland: 'Te weinig onderhoud en bouw scholen'

Scholen in het primair onderwijs kunnen noodzakelijke aanpassingen en onderhoud aan hun gebouwen vaak niet uitvoeren en geen nieuwe scholen laten bouwen omdat gemeenten daarvoor niet genoeg geld willen betalen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven.

De resultaten bevestigen het beeld dat de PO-Raad al langer heeft en onderstrepen de noodzaak dat de kwaliteit van schoolgebouwen moet worden verbeterd.

Schoolgebouwen zijn gemiddeld meer dan veertig jaar oud. Dat betekent dat zij gedateerd zijn als het gaat om bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, duurzaamheid en modern onderwijs. Les krijgen in niet goed onderhouden en gedateerde schoolgebouwen heeft negatieve gevolgen op de schoolprestaties van leerlingen, bleek eerder al uit verschillende onderzoeken. Ook zijn scholen nu gemiddeld veel geld kwijt aan energie.

Kwaliteitskader

De PO-Raad heeft daarom eerder al voorstellen gedaan voor een kwaliteitskader en is daarover in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Geld dat bedoeld is voor huisvesting, moet daar ook aan worden uitgegeven, vindt de PO-Raad verder. Ze pleit er daarnaast al langer voor het scholen makkelijker te maken te renoveren. Ook wil de PO-Raad met Bouwend Nederland praten over de problemen.

Prikkels

Dat de investeringen door gemeenten achterblijven, komt onder meer doordat zij geen financiële prikkels hebben om die investeringen te doen. Dit zorgt voor ‘een ondoelmatige besteding van middelen’, aldus de onderzoekers.Eerder onderzoek van de PO-Raad toonde aan dat ook de crisis ertoe leidt dat gemeenten minder geld uitgeven aan huisvesting en onderhoud.

Normbedragen

Het onderzoek van Bouwend Nederland bevestigt ook dat de normbedragen van de VNG, die gemeenten gebruiken om te bepalen wat aanpassingen aan schoolgebouwen kosten, niet toereikend zijn. Deze zijn in 1985 vastgesteld en sindsdien niet aangepast voor ‘toenemende functionele wensen, zoals duurzaamheid, gezond binnenklimaat en multifunctioneel gebruik’. De PO-Raad heeft hier al eerder over aan de bel getrokken.

Vanaf 1 januari 2015 worden schoolbesturen zelf verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van hun gebouwen. Volgens de onderzoekers wordt daarmee nog maar een deel van het probleem opgelost omdat gemeenten verantwoordelijk blijven voor nieuwbouw en uitbreiding.

De PO-Raad onderschrijft dat, maar tekent aan dat deze verandering wel een verbetering is. Het geld voor onderhoud kan zo efficiënter worden besteed, onderhoudsactiviteiten kunnen beter op elkaar worden afgestemd en beslissingen kunnen sneller worden genomen.

Social Media & Nieuwsbrief

     

Door het ontvangen van de nieuwsbrief van Yender Technisch Beheer bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws. U kunt ons ook vinden op LinkedIn, Twitter en Facebook.

yender-pijl.jpg meld mij aan op de nieuwsbrief

 

Over Yender

Yender is sinds 2009 dé specialist op het gebied van onderhoud en de daarbij behorende onderhoudscontracten.

yender-pijl.jpg lees meer

 

Contractmanagement

Door de unieke aanpak heeft Yender reeds bij veel organisaties bewezen dat het contractmanagement vereenvoudigd en verbeterd kan worden met de juiste onderhoudsovereenkomsten.

yender-pijl.jpg lees meer

 

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Een MJOP opstellen kan via verschillende methoden. Yender heeft ervoor gekozen rekening te houden met de onderhoudstaakstellingen en voorwaarden die in de overeenkomst staan omschreven te laten meewegen bij het bepalen van het vervangingsjaar.

yender-pijl.jpg lees meer

 

No Cure, No Pay

Yender Technisch Beheer is overtuigd van haar toegevoegde waarde en is daarom altijd bereidt te werken op basis van 'No Cure, No Pay!'

yender-pijl.jpg lees meer

 

Efficiencytechnisch beheer.jpg

Ook door lopende contracten aan een diepgaand onderzoek te onderwerpen is Yender Technisch Beheer in staat voor u aanzienlijke besparingen...

yender-pijl.jpg lees meer


contentlijn.jpg