Onderhoudscontract voor installaties ter discussie door prijzenoorlog

Het is crisis en de onderhoudspartijen doen er alles aan om de onderhoudswerkzaamheden te mogen uitvoeren. Ze willen aan het werk blijven en zijn bereid om onder de prijs te duiken. Dit gaat vaak ten koste van de geleverde kwaliteit; rapportages worden niet gemaakt, het onderhoud wordt niet gedegen uitgevoerd en afspraken worden niet nagekomen.


Beoordelingssysteem

Yender constateert dat de prijzen de laatste tijd onder druk staan en heeft geconcludeerd dat de kwaliteit in het geding komt. Ervaring leert dat er bij aanbestedingen minimaal één “prijs duikende” onderhoudspartij inschrijft. Door duidelijk te selecteren op basis van de beste prijskwaliteitsverhouding en hiervoor vooraf een duidelijk beoordelingssysteem te maken is voor alle partijen duidelijk wat de gunningscriteria zijn.

De opdrachtgever bepaald zelf de gewenste kwaliteit die door de onderhoudspartijen geleverd worden.


Anders aanbesteden

Yender besteedt al geruime tijd de (prestatiegerichte) onderhoudscontracten anders aan. De onafhankelijk installatieadviseur heeft daarmee de trend doorbroken van opvallend lage prijzen tegenover onrealistisch hoge beloften. Uiteindelijk moet de kwaliteit op de lange termijn gewaarborgd worden.

Social Media & Nieuwsbrief

     

Door het ontvangen van de nieuwsbrief van Yender Technisch Beheer bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws. U kunt ons ook vinden op LinkedIn, Twitter en Facebook.

yender-pijl.jpg meld mij aan op de nieuwsbrief

 

Over Yender

Yender is sinds 2009 dé specialist op het gebied van onderhoud en de daarbij behorende onderhoudscontracten.

yender-pijl.jpg lees meer

 

Contractmanagement

Door de unieke aanpak heeft Yender reeds bij veel organisaties bewezen dat het contractmanagement vereenvoudigd en verbeterd kan worden met de juiste onderhoudsovereenkomsten.

yender-pijl.jpg lees meer

 

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Een MJOP opstellen kan via verschillende methoden. Yender heeft ervoor gekozen rekening te houden met de onderhoudstaakstellingen en voorwaarden die in de overeenkomst staan omschreven te laten meewegen bij het bepalen van het vervangingsjaar.

yender-pijl.jpg lees meer

 

No Cure, No Pay

Yender Technisch Beheer is overtuigd van haar toegevoegde waarde en is daarom altijd bereidt te werken op basis van 'No Cure, No Pay!'

yender-pijl.jpg lees meer

 

Efficiencytechnisch beheer.jpg

Ook door lopende contracten aan een diepgaand onderzoek te onderwerpen is Yender Technisch Beheer in staat voor u aanzienlijke besparingen...

yender-pijl.jpg lees meer


contentlijn.jpg