Scheiden Wonen en Zorg, kans of bedreiging?

Door het Lente-akkoord gaat Scheiden van Wonen en Zorg (SWZ*) versneld ingevoerd worden.
Per 1 januari 2013 wordt het verblijf voor clienten niet langer vergoed vanuit het zorgbudget, maar dienen nieuwe cliënten huur te gaan betalen. De invoering van SWZ heeft consequenties voor zorginstellingen, maar ook voor woningbouwcorporaties met zorgvastgoed.

zorg.pngWat zijn de consequenties

Naast het verblijfsdeel uit de ZZP* worden ook de nutsvoorzieningen en klein onderhoud niet meer vergoed.
Hierdoor ontstaan de volgende vragen:

  1. Bij wie ligt het leegstandsrisico?
  2. Wie gaat de huur innen en wie betaald welk deel van het onderhoud/beheer?
  3. De huur van een zorgappartement ligt over het algemeen lager dan de nu ontvangen kapitaallastenvergoeding (NHC*). De balans voor zorginstellingen is hierdoor niet meer sluitend. Kan een zorginstelling hierdoor nog wel aan haar verplichtingen voldoen?
  4. Zorg en woonkwaliteit dient wederzijds geborgd te worden. Een zorginstelling wil zorg leveren in kwalitatieve huisvesting (concurrentievoordeel), indien er geen goede zorg geleverd wordt en er sprake is van leegstand is er een risico voor de woningcorporatie / belegger.
  5. Hoe wordt er om gegaan met de algemene ruimten? Zorgaanbieders zullen bij verlenging van de overeenkomst niet alle algemene ruimten meer willen huren.


U kunt de maximale huursom bepalen voor zorginstellingen via ons gratis investeringsmodel (GGz-GHz-V&V), zie http://www.snhpartners.nl/Downloads.


S N H Partners

S N H Partners zijn consultants in de zorg en gespecialiseerd in financieel bedrijfseconomische en vastgoedvraagstukken. Wij kunnen u adviseren over de risico’s en kansen die ontstaan als gevolg van SWZ. Daarnaast kunnen wij voor u inzichtelijk maken wat zorginstellingen maximaal kunnen investeren en voldoen aan huur. En hoe dit geoptimaliseerd kan worden.
snh_logo.png

Indien u vragen heeft kunt u vrijblijvend contact opnemen met 0318 – 69 49 51
of stuur een e-mail naar m.biezeman@snhpartners.nl*Wat is SWZ?
De ‘langdurende’ AWBZ-zorg wordt vergoed in Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP’s). Een lage zorgvraag betekent een lage ZZP (bijv. ZZP2 VV), een hogere zorgvraag betekent een hogere ZZP (Bijv. ZZP6 VV). Een ZZP is opgebouwd uit een zorgdeel en een verblijfsdeel. De kapitaallasten van de huisvesting worden vergoed uit een extra opslag; de normatieve huisvestingscomponent, kortweg NHC. Deze NHC is productie-gerelateerd. Zijn de bedden niet vol, dan zijn er geen inkomsten voor vastgoed.

SWZ heeft betrekking op de lichte ZZP’s: Voor de zorgzwaartepakketten VV 1 en VV 2 (sector verpleging en verzorging), GGZ 1 en GGZ 2 (geestelijke gezondheidszorg) en voor VG 1 en VG 2 (verstandelijk gehandicaptenzorg) zal per 1 januari 2013 gestart worden met het doorvoeren van de maatregel voor nieuwe cliënten. Er is besloten om meer voorbereidingstijd te nemen voor de uitwerking van de maatregel voor ZZP VV 3, GGZ 3 en VG 3. Per 2014 wordt ook ZZP VV 3 geëxtramuraliseerd voor nieuwe cliënten en per 2015 worden ook ZZP VG 3 en GGZ 3 voor nieuwe cliënten geëxtramuraliseerd. Er is voor deze ZZP’s geen sprake meer van een kapitaallastenvergoeding in de vorm van een NHC. Het Volledig Pakket Thuis (VPT) voor deze ZZP’s komt tevens te vervallen.


Social Media & Nieuwsbrief

     

Door het ontvangen van de nieuwsbrief van Yender Technisch Beheer bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws. U kunt ons ook vinden op LinkedIn, Twitter en Facebook.

yender-pijl.jpg meld mij aan op de nieuwsbrief

 

Over Yender

Yender is sinds 2009 dé specialist op het gebied van onderhoud en de daarbij behorende onderhoudscontracten.

yender-pijl.jpg lees meer

 

Contractmanagement

Door de unieke aanpak heeft Yender reeds bij veel organisaties bewezen dat het contractmanagement vereenvoudigd en verbeterd kan worden met de juiste onderhoudsovereenkomsten.

yender-pijl.jpg lees meer

 

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Een MJOP opstellen kan via verschillende methoden. Yender heeft ervoor gekozen rekening te houden met de onderhoudstaakstellingen en voorwaarden die in de overeenkomst staan omschreven te laten meewegen bij het bepalen van het vervangingsjaar.

yender-pijl.jpg lees meer

 

No Cure, No Pay

Yender Technisch Beheer is overtuigd van haar toegevoegde waarde en is daarom altijd bereidt te werken op basis van 'No Cure, No Pay!'

yender-pijl.jpg lees meer

 

Efficiencytechnisch beheer.jpg

Ook door lopende contracten aan een diepgaand onderzoek te onderwerpen is Yender Technisch Beheer in staat voor u aanzienlijke besparingen...

yender-pijl.jpg lees meer


contentlijn.jpg