Aanbesteden Elektrotechnischonderhoud, NEN3140 inspectie en Installatverantwoordelijkheid - ZVH Zaandam

 

ZVH biedt kwaliteitshuisvesting aan mensen met een laag inkomen

Dat is haar missie die ze eind 2008 hebben geformuleerd. Na bijna 100 jaar zijn ze daarmee nog steeds actief voor de mensen die de corporatie écht nodig hebben. Zij zetten zich in voor ongeveer 15.000 mensen in ruim 6.000 woningen in Zaandam en omgeving. Gezinnen, alleenstaanden, jongeren, mensen met een beperking en veel ouderen. Alle bewoners mogen van ZVH verwachten dat ze woningen van goede kwaliteit bieden tegen een passende prijs.

Kwaliteit betekent in haar ogen ook energiezuinig zijn, wonen in een schone en prettige omgeving, die waar nodig aangepast wordt zodat ouderen er lang in kunnen wonen. Van de bewoners verwachten zij ook het een en ander. De verantwoordelijkheid nemen voor de woning en de buurt, zuinig zijn op het materiaal, en een bijdrage leveren naar draagkracht.

ZVH is zuinig op het maatschappelijk kapitaal. Ze kijken goed naar kosten en baten en ze maken zichtbaar wat ze doen. Bij nieuwe ontwikkelingen sturen ze op rendement. Zij werken veel en graag samen met andere partijen in de stad. Dan kijken zij goed naar wat haar verantwoordelijkheid is en die van anderen.

 

De Opdracht:

Yender heeft een onderhoudsovereenkomst opgesteld voor alle elektrotechnische onderhoudswerkzaamheden. Dit houdt in dat niet alleen de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden in deze overeenkomst zijn geregeld maar ook de verplichte NEN3140 inspectie en de installatieverantwoordelijkheid.

Binnen de overeenkomst vallen niet alleen de elektrotechische installatie maar ook de vele beveiligingsinstallaties.

Het resultaat van deze aanbesteding is dat de huidige onderhoudspartner het verwachtingsniveau van ZVH inzichtelijk heeft en dat zij zich er zeker van zijn dat alle installaties nu worden onderhouden en voldoen aan Wet & Regelgeving. Ook is de installatieverantwoordelijkheid verlegd van ZVH naar de onderhoudspartner en dit allemaal tegen hetzelfde kostenniveau.

 

Social Media & Nieuwsbrief

     

Door het ontvangen van de nieuwsbrief van Yender Technisch Beheer bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws. U kunt ons ook vinden op LinkedIn, Twitter en Facebook.

yender-pijl.jpg meld mij aan op de nieuwsbrief

 

Over Yender

Yender is sinds 2009 dé specialist op het gebied van onderhoud en de daarbij behorende onderhoudscontracten.

yender-pijl.jpg lees meer

 

Contractmanagement

Door de unieke aanpak heeft Yender reeds bij veel organisaties bewezen dat het contractmanagement vereenvoudigd en verbeterd kan worden met de juiste onderhoudsovereenkomsten.

yender-pijl.jpg lees meer

 

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Een MJOP opstellen kan via verschillende methoden. Yender heeft ervoor gekozen rekening te houden met de onderhoudstaakstellingen en voorwaarden die in de overeenkomst staan omschreven te laten meewegen bij het bepalen van het vervangingsjaar.

yender-pijl.jpg lees meer

 

No Cure, No Pay

Yender Technisch Beheer is overtuigd van haar toegevoegde waarde en is daarom altijd bereidt te werken op basis van 'No Cure, No Pay!'

yender-pijl.jpg lees meer

 

Efficiencytechnisch beheer.jpg

Ook door lopende contracten aan een diepgaand onderzoek te onderwerpen is Yender Technisch Beheer in staat voor u aanzienlijke besparingen...

yender-pijl.jpg lees meer


contentlijn.jpg