Luchtkwaliteitsmeting - Peuterspeelzaal Margriet

 

Peuterspeelzaal Margriet maakt onderdeel uit van de Vereniging Scholen met de Bijbel Wierden - Enter. Wel hebben ze een eigen stichting met de naam Stichting Christelijke Peuterspeelzaal Margriet met een  eigen stichtingsbestuur.
Het bestuur van deze stichting bestaat uit de bovenschoolse directeur en een bestuurslid van de schoolvereniging, terwijl een derde bestuurslid is benoemd uit de ouders van de peuterspeelzaal.

De stichting zal o.a. zorg dragen voor het incasseren van de ouderbijdrage, het verzorgen van de salarisadministratie, het aanvragen en beheren van de gemeentelijke subsidies en het betalen van alle vaste lasten zoals de huisvestingskosten. Ook zullen in overleg met de gemeente en de andere peuterspeelzalen afspraken gemaakt worden over het te voeren beleid, waaronder de openingstijden, de hoogte van de ouderbijdrage e.d.

Met elkaar willen we op een professionele wijze de belangen behartigen van onze peuterspeelzaal. Als Christelijke peuterspeelzaal hanteren we de Bijbel als uitgangspunt. Door de peuters in verhaal, lied en spel te vertellen van de Here Jezus willen we inhoud geven aan onze Christelijke identiteit. Daarnaast willen we een goede doorgaande lijn bewerkstelligen van peuterspeelzaal naar basisschool.

 

De Opdracht:

Yender heeft een lucht kwaltietsmeting uitgevoerd in de peuterspeelzaal met als doel het monitoren en controleren van het huidige binnenklimaat. Tijdens de meting is het Co2 gehalte, luchtvochtigheid en temperatuur gecontroleerd.

Yender heeft gekalibreerde meetsystemen waarmee een momentopname of een meting voor langere tijd kan worden uitgevoerd. De kosten voor een meting wegen niet op tegen het resultaat en de verantwoording van de kinderdagverblijven.

Social Media & Nieuwsbrief

     

Door het ontvangen van de nieuwsbrief van Yender Technisch Beheer bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws. U kunt ons ook vinden op LinkedIn, Twitter en Facebook.

yender-pijl.jpg meld mij aan op de nieuwsbrief

 

Over Yender

Yender is sinds 2009 dé specialist op het gebied van onderhoud en de daarbij behorende onderhoudscontracten.

yender-pijl.jpg lees meer

 

Contractmanagement

Door de unieke aanpak heeft Yender reeds bij veel organisaties bewezen dat het contractmanagement vereenvoudigd en verbeterd kan worden met de juiste onderhoudsovereenkomsten.

yender-pijl.jpg lees meer

 

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Een MJOP opstellen kan via verschillende methoden. Yender heeft ervoor gekozen rekening te houden met de onderhoudstaakstellingen en voorwaarden die in de overeenkomst staan omschreven te laten meewegen bij het bepalen van het vervangingsjaar.

yender-pijl.jpg lees meer

 

No Cure, No Pay

Yender Technisch Beheer is overtuigd van haar toegevoegde waarde en is daarom altijd bereidt te werken op basis van 'No Cure, No Pay!'

yender-pijl.jpg lees meer

 

Efficiencytechnisch beheer.jpg

Ook door lopende contracten aan een diepgaand onderzoek te onderwerpen is Yender Technisch Beheer in staat voor u aanzienlijke besparingen...

yender-pijl.jpg lees meer


contentlijn.jpg