Onafhankelijk adviseur bij het optimaliseren van Beheer, Onderhoudscontracten en Contractmanagement

Het opstellen van preventieve en prestatie onderhoudscontracten voor gebouw gebonden installaties, meerjarenonderhoudsplanningen en het daarbij behorende contractmanagement is een specialisme waarin Yender uitblinkt.
Yender heeft reeds vele verschillende gemeenten en woningcorporaties ondersteund bij het optimaliseren van onderhoudscontracten en dus ook het vereenvoudigen van het contractmanagement en beheer. Bijkomend voordeel zijn de lagere kosten.


 

Contractmanagement, een ondergeschoven kindje?

Contractmanagement is al jaren een onderwerp op menig congres en in veel bladen. Uit ervaring blijkt dat je Bedrijven en organisaties die dit goed georganiseerd hebben met een lampje moet zoeken.

De afgelopen jaren heeft Yender verschillende woningcorporaties en gemeenten ondersteunt bij het optimaliseren van onderhoudscontracten en dus ook het vereenvoudigen van het beheer. Tijdens het inventariseren bij onze opdrachtgevers is duidelijk geworden dat er vaak een groot gat zit tussen de verwachting, wensen en eisen van de opdrachtgever en de diensten en voorwaarden die zijn omschreven in de afgesloten overeenkomsten. Vaak ligt het verwachtingspatroon bij de opdrachtgever hoger dan wat in de overeenkomst staat omschreven. Zeker bij die overeenkomsten die door de onderhoudspartij zijn opgesteld.

 

Yender vindt het belangrijk dat de opdrachtgever zijn/haar wensen duidelijk in beeld heeft en daarbij altijd de te leveren kwaliteit van dienstverlening leidend laat zijn. Om dit te realiseren worden altijd eerst de klantverwachting in kaart gebracht zodat het gewenste resultaat inzichtelijk wordt. Pas daarna wordt gezamenlijk met onze opdrachtgever het optimalisatietraject opgestart met als doel de verwachting om te zetten naar het gewenste resultaat. Dit betekent dat in het traject veel informatie wordt gevraagd van de onderhoudspartijen. Deze informatie wordt besproken en vergeleken met de wensen van de opdrachtgever. De best passende organisatie, kwaliteit en prijs, wordt als eerste uitgenodigd voor het gesprek. Prijs alleen kan nooit een selectiecriteria zijn, het gaat altijd om het grote totaal”.

Contractmanagement moet gaan leven
Bij het afsluiten van contracten worden vaak mooie besparingen berekend, die lang niet allemaal worden gerealiseerd mits het implementeren van de nieuwe contracten goed wordt uitgevoerd. Hierbij zijn de opdrachtgever, onderhoudspartij maar ook Yender van groot belang. Yender moet ervoor zorgen dat het contractmanagement gaat leven bij de betrokkenen. Spreekt het de betrokkenen eigenlijk wel aan? Wie moet er eigenlijk betrokken zijn? Besparingen die door onze aanpak worden bereikt variëren tussen de 20% tot 50%. Dit is nog exclusief de besparingen op het interne beheer en de administratiekosten. Door elk jaar helder te krijgen wat de meerwaarde is van contractmanagement neemt het besparing potentioneel alleen maar toe.

Stop ad-hoc
Contractmanagement vergroot niet alleen het inzicht in de financiële gevolgen van het contract, het leidt ook tot minder risico’s, minder onverwachte kosten en een veiliger omgeving voor huurders en/of gebruikers van het gebouw. In veel gevallen lopen de contracten stilzwijgend door zonder dat de contracteigenaar daar erg in heeft, contracten niet actueel zijn en niet voldoen aan wet & regelgeving, dit  zal bij goed management tot het verleden behoren. Ad-hoc wordt hiermee voorkomen en het optimale wordt bereikt.

Monitoren
Het is wenselijk dat we de contracten inhoudelijk monitoren en afhankelijk van de contractomvang, regelmatig bespreken met alle betrokkenen. Een contract moet bij veranderde inzichten aangepast kunnen worden. Op deze wijze sluit het contract steeds beter aan bij de wensen en strategie van alle betrokkenen. Het doel moet altijd zijn dat het contract wordt geperfectioneerd en aan blijft sluiten bij de constant veranderende organisatie en inzichten. Door te blijven monitoren kan er, als het dreigt mis te gaan, sneller worden ingegrepen en worden problemen in een vroeg stadium voorkomen. “Het optimale uit het contract halen kan alleen een succes worden als je een vinger aan de pols houdt.”

 

Social Media & Nieuwsbrief

     

Door het ontvangen van de nieuwsbrief van Yender Technisch Beheer bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws. U kunt ons ook vinden op LinkedIn, Twitter en Facebook.

yender-pijl.jpg meld mij aan op de nieuwsbrief

 

Over Yender

Yender is sinds 2009 dé specialist op het gebied van onderhoud en de daarbij behorende onderhoudscontracten.

yender-pijl.jpg lees meer

 

Contractmanagement

Door de unieke aanpak heeft Yender reeds bij veel organisaties bewezen dat het contractmanagement vereenvoudigd en verbeterd kan worden met de juiste onderhoudsovereenkomsten.

yender-pijl.jpg lees meer

 

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Een MJOP opstellen kan via verschillende methoden. Yender heeft ervoor gekozen rekening te houden met de onderhoudstaakstellingen en voorwaarden die in de overeenkomst staan omschreven te laten meewegen bij het bepalen van het vervangingsjaar.

yender-pijl.jpg lees meer

 

No Cure, No Pay

Yender Technisch Beheer is overtuigd van haar toegevoegde waarde en is daarom altijd bereidt te werken op basis van 'No Cure, No Pay!'

yender-pijl.jpg lees meer

 

Efficiencytechnisch beheer.jpg

Ook door lopende contracten aan een diepgaand onderzoek te onderwerpen is Yender Technisch Beheer in staat voor u aanzienlijke besparingen...

yender-pijl.jpg lees meer


contentlijn.jpg