MeerJarenOnderhoudsPlan

Het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) maakt inzichtelijk welke kosten u in de komende jaren kunt verwachten betreffende het in stand houden van uw vastgoed. Dit betekent dat u een op ervaringen gebaseerd overzicht ontvangt waarin voor de komende vijf, tien of twintig jaar de kosten voor de te verwachten vervangingen en modificaties. Ook wordt in dit overzicht rekening gehouden met de levensduur van de verschillende installatiecomponenten.

Het vervangingsjaar is sterk afhankelijk van de uit te voeren onderhoudstaakstellingen. Ook de contractvoorwaarden kunnen direct invloed hebben op het budget. Denk hierbij aan All-in onderhoudsovereenkomsten. Yender heeft ervoor gekozen de, door opdrachtgever, afgesloten overeenkomsten altijd mee te laten wegen bij het opstellen van het MJOP.

 
Het MJOP geeft een duidelijk beeld over de verwachte kosten die gemaakt moeten worden om het gebouw, terrein en installaties naar uw wens te laten fungeren. Het MJOP kan worden opgesteld nadat er een installatiescan en een conditiemeting heeft plaatsgevonden op locatie. De basis van een goede meerjarenbudgettering ligt bij deze inventarisatie.
 
Aan de hand van een beschrijving, historische gegevens, foto’s en een conditiemeting volgens de NEN 2767 krijgt u een volledig beeld van de verwachte kosten voor de komende jaren.
 
In tegenstelling tot andere bedrijven kijken wij bij Yender niet alleen naar merk, type, bouwjaar en theoretische levensduur maar ook naar uitgevoerd onderhoud, contractvoorwaarden, gebruiksfrequentie, omgevingsinvloeden, de wens van onze opdrachtgever (huisvestingsbeleid) en de huidige staat/conditie. Hierdoor kunnen wij een nog betere prognose maken voor de komende jaren.
 
Wij vertalen uw wensen in een MeerJarenOnderhoudsPlan op maat. Door te schuiven met de risico/conditieliniaal wordt uw budget, uw risico en de conditie waarin uw vastgoed moet blijven perfect op elkaar afgestemd.

Nadat de installatiescan en de conditiemeting is uitgevoerd, zal Yender een overzichtelijke en duidelijke rapportage opstellen waarin alle installaties worden genoemd met de daarbij behorende conditie, levensduur, afwijkingen, aandachtspunten  en de kosten voor de komende jaren.

 

Social Media & Nieuwsbrief

     

Door het ontvangen van de nieuwsbrief van Yender Technisch Beheer bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws. U kunt ons ook vinden op LinkedIn, Twitter en Facebook.

yender-pijl.jpg meld mij aan op de nieuwsbrief

 

Over Yender

Yender is sinds 2009 dé specialist op het gebied van onderhoud en de daarbij behorende onderhoudscontracten.

yender-pijl.jpg lees meer

 

Contractmanagement

Door de unieke aanpak heeft Yender reeds bij veel organisaties bewezen dat het contractmanagement vereenvoudigd en verbeterd kan worden met de juiste onderhoudsovereenkomsten.

yender-pijl.jpg lees meer

 

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Een MJOP opstellen kan via verschillende methoden. Yender heeft ervoor gekozen rekening te houden met de onderhoudstaakstellingen en voorwaarden die in de overeenkomst staan omschreven te laten meewegen bij het bepalen van het vervangingsjaar.

yender-pijl.jpg lees meer

 

No Cure, No Pay

Yender Technisch Beheer is overtuigd van haar toegevoegde waarde en is daarom altijd bereidt te werken op basis van 'No Cure, No Pay!'

yender-pijl.jpg lees meer

 

Efficiencytechnisch beheer.jpg

Ook door lopende contracten aan een diepgaand onderzoek te onderwerpen is Yender Technisch Beheer in staat voor u aanzienlijke besparingen...

yender-pijl.jpg lees meer


contentlijn.jpg